Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro’da Güzel...

“Mak-Mell” Endüstriyel Rapid Vernik ( Seri 420 )ÜRÜN TANIMI :
Alkid esaslı, fiziksel ve kimyasal direnci yüksek, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip, hızlı kuruyan parlak ve şeffaf verniktir. Sertlik ve çizilme direnci yüksektir.

UYGULAMA ALANI :
Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat boyanın üzerine uygulanır.

SERİ KODU :
MM420

YÜZEY HAZITLIĞI VE UYGULAMA ŞEKLİ :
Ahşap ve kaplama yüzeyler, kuru yağ ve kirden arındırılmalı, iyice zımparalandıktan sonra Rapid Vernik uygulanmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, MM820 Endüstiyel Rapid Tiner ile %10-15 oranında uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. İstenilen inceltme oranı ile uygulama viskozitesine ( 16-22 sn/DINCUP 4-20 °C ) getirilir. Pistole kullanıldığında, 2 veya 3 kat çarpraz olarak uygulanır. Katlar arasında 10-15 dakika beklenmelidir.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI :
ENDÜSTRİYEL RAPİD TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir.

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN :
Tek katta 10 - 11 m²/kg. ( 30 mikron uygulamada ) alan boyanır.

KURUMA SÜRESİ :
23°C’de ve %50 bağıl nem oranında Dokunma kurumasını 10 dakikada, sert kurumasını ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saatte yapar.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI :
Boya tabancası, pistole ve fırça.

AMBALAJ :
15 kg’ lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA :
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI :
R11 ;   Kolay Alevlenir.
R20/21 ;   Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36//38 ;   Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ;   Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ :
S2 ;   Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ;   Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ;   Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ;   Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ;   Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39 ;   ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;   Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51 ;   Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ;   Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin .
S64 ;   Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci yerinde ise )

NOT :
Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYON
Görünüm :

Şeffaf

Renk Çeşitleri :

Gri standart renklerimizdir. İstek üzerine renk yapılabilir.

Katı Madde :

% 50 ± 5

Yoğunluk :

0.95 ± 0.05 gr/ml

Teorik Kaplama Alanı :

10 - 11 m²/litre (50 mikron uygulama)

Parlaklık :

Mat (10 - 25 gloss 20° )

Uçucu Organik Madde :

432 gr/lt

Yapışma :

TS EN ISO 2409’e göre GT0

Sertlik :

Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci :

Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri :

+5 / +35 °C

Ambalaj Viskozitesi :

20 - 40 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 )

Uygulama Viskozitesi :

16 - 22 sn / (20°C DIN CUP4 )