Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro’da Güzel...

“Mak-Poxy” Epoksi Son Kat Metalik Boya ( Seri 159 )

( Ana kompenent "MP-159" / Sertleştirici "MP-950" )ÜRÜN TANIMI :
Çift kompenentli reaksiyon kurumalı epoksi reçine esaslı ve poliamid sertleştiricisi ile kürlenen, özel silikon takviyeli parlak epoksi metalik boyadır.

UYGULAMA ALANI :
Sac, galvaniz, alüminyum, ahşap ve mineral yüzeylere mükemmel yapışır. Metalik görünüm istenen muhtelif madeni eşya, kimyasallar ve aşınmaya maruz kalan her türlü ahşap, metal ve mineral yüzeylerde, çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu ve marin uygulamalarında performansı çok iyidir. Epoksi sistemlerinde epoksi astar üzerine kullanılan son kat boyadır.

SERİ KODU :
MP159

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA :
Uygulama yapılacak yüzeyler aderansı azaltacak her türlü maddeden temizlenmelidir. Metal yüzeyler en az Sa2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde Epoksi Antikorozif Astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonra (4-6 saat sonra) son kat uygulamasına geçilir. Son kat boya belirtilen oranlarda sertleştirici ile karıştırıldıktan sonra ön reaksiyon için uygulama öncesi 15 dakika beklenmelidir. Yüzey sıcaklığı en az 10°C olmalıdır.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI :
Ağırlıkça 3 kısım Epoksi Hammerton Boya + 1 kısım Epoksi Hammerton Boya Sertleş- tiricisi. İnceltme için %5-10 Epoksi Tiner kullanılmalıdır.

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN :
Tek katta 7 - 9 m²/ kg ( boya + sertleştirici / 30 mikron kuru film kalınlığı ) alan boyanır.

KURUMA SÜRESİ :
23°C’de ve %50 bağıl nem oranında kalınlığa bağlı olarak dokunma kuruması 3-5 saat. Üzerine kat uygulamak için en az 18 saat beklenmelidir. Mekanik direncine 5-7 günde ulaşır.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI :
Fırça, rulo, boya tabancası

AMBALAJ :
18 kg Epoksi Metalik Boya A + 5 kg Epoksi Metalik Boya Sertleştirici (23 kg Takım)

DEPOLAMA :
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI :
R11 ;   Kolay Alevlenir.
R20/21 ;   Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36//38 ;   Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ;   Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ :
S2 ;   Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ;   Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ;   Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ;   Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ;   Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39 ;   ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;   Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51 ;   Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ;   Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin .
S64 ;   Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci yerinde ise )

NOT :
Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYON
Görünüm :

Parlak Alüminyum

Renk Çeşitleri :

9006, 9007 standart renklerimizdir. İstek üzerine renk yapılabilir.

Katı Madde :

% 45 ± 5
(renge bağlı olarak)

Yoğunluk :

0.95 ± 0.05 gr/ml
(renge bağlı olarak)

Teorik Kaplama Alanı :

8 - 10 m²/litre
(40 mikron uygulama)

Parlaklık :

Parlak ( > 90 gloss 60°C)

Uçucu Organik Madde :

340 gr/lt

Yapışma :

TS EN ISO 2409’e göre GT0

Sertlik :

Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci :

Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri :

+5 / +35 °C

Ambalaj Viskozitesi :

15 - 30 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 )

Uygulama Viskozitesi :

16 - 22 sn / (20°C DIN CUP4 )