Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro’da Güzel...

“Mak-Term” Fırın Vernik (410)ÜRÜN TANIMI :
Alkid esaslı melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş , ısı kürlenmeli, uv dayanımı yüksek, fiziksel ve kimyasal direnci, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip fırın kurumalı şeffaf parlak verniktir.

UYGULAMA ALANI :
Çok yüksek parlaklık istenilen durumlarda direkt metal yüzeylere veya son kat sistemlerin üzerine uygulanır.

SERİ KODU :
MT410

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA :
Uygulama öncesi tüm yüzeyler yağ, pas ve rutubetten arındırılmış olmadır. Yüzeyler lif bırakmayan bir bezle iyice kurutulduktan sonra uygulama yapılmalıdır. Ambalaj açıldıktan sonra uygun bir karıştırıcı ile karıştırılarak, MT810 Fırın Tiner ile %10-15 oranında uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. İstenilen inceltme oranı ile uygulama viskozitesine ( 16-22 sn/DINCUP 4-20 °C ) getirilir. ”MT410 FIRIN VERNİK’’ püskürtme sistemleri uygulanarak metalin doğal rengi değişmeden parlak görünmesi sağlanır. ”MT410 FIRIN VERNİK’’ son katlar (114-115-116-117-18-119) üzerine uygulanarak malzemenin doğal rengini değiştirmeden yüksek parlaklık sağlanır. ”MT410 FIRIN VERNİK’’ son katların içine %10-20 ilave edilerek daha parlak renkler elde edilir. Verniklenmiş yüzeyler, fırınlama işleminden önce 15-20 dakika bekletilmelidir.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI :
FIRIN TİNER ile % 10 - 15 oranında inceltilebilir.

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN :
Tek katta 10 - 12 m²/lt. (30 mikron uygulama) alan boyanır

KURUMA SÜRESİ :
Dokunma kurumasını 10 dakikada, sert kurumasını ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saatte yapar.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI :
Fırça, rulo,boya tabancası

AMBALAJ :
15kg’ lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA :
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI :
R11 ;   Kolay Alevlenir.
R20/21 ;   Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36//38 ;   Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ;   Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ :
S2 ;   Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ;   Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ;   Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ;   Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ;   Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39 ;   ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;   Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51 ;   Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ;   Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin .
S64 ;   Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci yerinde ise )

NOT :
Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYON
Görünüm :

Parlak

Renk Çeşitleri :

Şeffaf

Katı Madde :

% 50 ± 5

Yoğunluk :

0.95 ± 0.05 gr/ml

Teorik Kaplama Alanı :

10 - 12 m²/litre
(30-50 mikron uygulama)

Parlaklık :

Parlak ( > 90 gloss 60°C )

Uçucu Organik Madde :

445 gr/lt

Yapışma :

TS EN ISO 2409’e göre GT0

Sertlik :

Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci :

Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri :

+5 / +35 °C

Ambalaj Viskozitesi :

20-40 sn / ( 23± 2ºC DIN CUP4 )

Uygulama Viskozitesi :

16 - 22 sn / (20°C DIN CUP4 )