Hayat Renklerle Güzel, Renkler Makro’da Güzel...

“Mak-Term” Fırın Yarı Mat Boya (115)ÜRÜN TANIMI :
Alkid esaslı, melamin formaldehit ve üre formaldehit reçineyle modifiye edilmiş , ısı kürlenmeli, uv dayanımı yüksek, fiziksel ve kimyasal direnci, elastikiyeti, parlaklığı bakımından üstün özelliklere sahip fırın kurumalı bir yarı mat son kat boyadır.

UYGULAMA ALANI :
Madeni büro eşyası, oto yan sanayi ve yüzeyinde yarı mat görünüm istenen muhtelif madeni eşya imalat sanayinde kullanılabilir. Özellikle atmosfere açık alanlarda, genel sanayi, makine üreticileri, metal korunumu, uv dayanımı istenen çelik ve diğer metal yüzeylerin korunmasında, son kat olarak kullanılır.

SERİ KODU :
MT115

YÜZEY HAZIRLIĞI VE UYGULAMA :
İyi bir yapışma elde etmek için yüzeyin tamamen temizlenmesi gereklidir.Metal yüzeyden pas, uzaklaştırıldıktan sonra temizleme tineri ile silinerek yağ ve kirden arındırılır. Uygulanacak yüzey zımparalanarak boyamaya uygun hale getirilmelidir. Metal yüzeyler en az Sa 2 ½ derecesinde kumlanmalı 6 saat içerisinde fırın astar ile astarlanmalıdır. Astar kurumasını tamamladıktan sonra son kat uygulamasına geçilir.

UYGULAMA ŞEKLİ :
Fırın boya uygulamasından önce Fırın Astar ile astarlanmalı ve astar uygulaması sonrasında hafif bir zımpara yapılmalıdır. Fırın Tiner ile %15-30 oranında uygulama viskozitesine getirilerek tavsiye edilen uygulama ekipmanları ile uygulama yapılmalıdır. İstenilen inceltme oranı ile uygulama viskozitesine ( 16 - 22 sn/DIN CUP4-20 °C ) getirilir. Karışım mekanik karıştırıcı ile yapılmalı ve karıştırma 5-10 dk. devam etmelidir. Karışım sonrası boya 10-15 dakika bekletilerek uygulama yapılmalıdır.Uygulama yapılacak yüzeye önce bir toz şeklinde boya uygulaması yapılmalı, daha sonra uygun kalınlıkta uygulama yapılmalıdır. Fırına atılmadan önce min. 15 dk. dinlendirilmelidir. 120 °C’de 30 dk etüvde fırınlanması önerilir.

İNCELTME / KARIŞIM ORANI :
FIRIN TİNER ile % 15 - 30 oranında inceltilebilir.

BOYANABİLEN (KAPLANABİLEN) ALAN :
Yaklaşık pistole ile uygulamada 1 kg ile 7 - 8 m².(30 - 50 mikron kuru film kalınlığında) alan boyanabilir. Uygulama miktarları renge göre değişkenlik gösterebilir.

KURUMA SÜRESİ :
120 °C, sert kurumasını 20-30 dakikada tamamlar. Tam kurumasını en az 5-7 günde tamamlar.

ÖNERİLEN UYGULAMA APARATLARI :
Boya tabancası, pistole ve fırça.

AMBALAJ :
21 kg’ lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA :
Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI :
R11 ;   Kolay Alevlenir.
R20/21 ;   Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R36//38 ;   Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43 ;   Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ :
S2 ;   Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16 ;   Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26 ;   Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28 ;   Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29 ;   Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39 ;   ; Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46 ;   Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51 ;   Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56 ;   Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin .
S64 ;   Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. ( Sadece kişinin bilinci yerinde ise )

NOT :
Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYON
Görünüm :

Yarı Mat

Renk Çeşitleri :

Ral Renkleri

Katı Madde :

% 65 ± 5
(renge bağlı olarak)

Yoğunluk :

1.55 ± 0.05 gr/ml
(renge bağlı olarak)

Teorik Kaplama Alanı :

8 - 9 m²/litre (30-50 mikron uygulama)

Parlaklık :

Yarı Mat (10 - 25 gloss 20°C))

Uçucu Organik Madde :

410 gr/lt

Yapışma :

TS EN ISO 2409’e göre GT0

Sertlik :

Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C

Nem Direnci :

Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.

Tatbikat ve Isı Limitleri :

+5 / +35 °C

Ambalaj Viskozitesi :

70 - 120 sn / ( 23 ± 2 °C DIN CUP4 )

Uygulama Viskozitesi :

16 - 22 sn / (20°C DIN CUP4 )